Tijdelijke vergroening Stationsplein-Zuid

Snel en Polanen

Status:

  • In voorbereiding
  • In uitvoering
  • Afgerond; nazorg

Wat gaan we doen?
Langs de busbaan aan Stationsplein-Zuid in Woerden zijn in juni 2021 nieuwe bomen geplant ter vervanging van de kastanjebomen. De 3 groenvakken waarin voorheen kastanjebomen stonden, zijn opnieuw ingericht. Ook is het hoekje aan het begin van het Jan Ruijspad opgeknapt, dat een rommelige en verwaarloosde indruk maakte.

Werkzaamheden
De werkzaamheden startten op 31 mei met het verwijderen van de huidige beplanting en het wegfrezen van de stobben van de kastanjes. Deze werkzaamheden zijn uitgevoerd door Boomrooierij Weijtmans. Vervolgens heeft BOOM element de bodem verbeterd met compost en de lindebomen en vaste planten geplant. Om de bomen de eerste 3 zomers van extra water te voorzien, wordt een aarden gietwal aangebracht. Onder de meest westelijke plantvakken bleken kabels en leidingen aanwezig te zijn waardoor de bomen die hier geplant zouden worden, verder richting het Jan Ruijspad zijn geplaatst.

Tijdelijke bomen
Momenteel wordt een totale herinrichting van Stationsplein-Zuid voorbereid. Wanneer de uitvoering start is echter nog onzeker; verwacht wordt dat dit nog 5 tot 10 jaar kan duren. In die periode is een prettige, groene uitstraling van het gebied wel wenselijk. Zodra de werkzaamheden starten, zullen de bomen naar een andere locatie verhuizen. Met de verplantbaarheid is bij het kiezen van de boomsoort ook rekening gehouden. Meer informatie over een boomverplanting is hier te vinden.

Gepubliceerd op
Jun 10, 2021

We houden u graag op de hoogte over de voortgang van de projecten. Op deze pagina staan alle activiteiten van TreeMark Woerden.

Aanmelden voor de nieuwsbrief