Vervanging van bomen langs de Oudelandseweg

Woerden Noord

De essen langs de Oudelandseweg waren aangetast door essentaksterfte. Essentaksterfte, of ETS, is niet te genezen. Zoals de naam verklapt zullen van bomen met ETS de takken afsterven. Dit was ook het geval bij de bomen langs de Oudelandseweg. Steeds grotere delen stierven af. De bomen moesten steeds vaker gesnoeid worden om ze veilig te stellen. Bovendien liep de toekomstverwachting terug naar minder dan 5 jaar. Er is daarom gekozen voor vervanging. ETS ziekte wordt veroorzaakt door de schimmel vals essenvlieskelkje, die zich verspreid via sporen in de wind. Vandaar dat in een essenlaan vaak alle bomen ziek worden.

Wat gaan we doen?
Op 25 oktober 2021 is begonnen met het verwijderen van 46 essen. Enkele dode bomen aan de oever van de Oude Rijn worden bij de werkzaamheden meegenomen. Aansluitend worden de achtergebleven stobben weg gefreesd. Na het maken van plantgaten worden medio november de nieuwe bomen geplant.

Het terugplanten wordt a-select gedaan. Dit betekent een variabele plantafstand waardoor een speels en natuurlijk beeld ontstaat. Ook worden er 3 boomsoorten toegepast. Geen es maar een mix van populier, linde en iep. Er worden in totaal 36 bomen terug geplant. Minder dan er momenteel staan zodat er per boom meer ondergrondse groeiruimte beschikbaar is. De omstandigheden voor de nieuwe bomen zijn zodanig dat we een omlooptijd van minimaal 80 jaar kunnen verwachten. Het totale bladerdak van de nieuwe bomen zal minstens even groot worden als dat van de oude essen, al moeten we daar natuurlijk wel even op wachten!

Gepubliceerd op
Oct 26, 2021

We houden u graag op de hoogte over de voortgang van de projecten. Op deze pagina staan alle activiteiten van TreeMark Woerden.

Aanmelden voor de nieuwsbrief