Planning

Wat gebeurt er bij TreeMark Woerden?

Cyclusindeling

Gemeente Woerden is in 4 gebieden verdeeld. Ieder jaar worden in 1 cyclusdeel bomen aangeplant en vervangen:
2021 Cyclus AWoerden-Midden en Zegveld
 • Schilderskwartier
 • Vogelkwartier
 • Staatsliedenkwartier
 • Binnenstad
 • Bloemen- en Bomenkwartier
 • Bedrijventerrein Honthorst
 • Zegveld met buitengebied
2022 Cyclus BWoerden-Oost en Harmelen
 • Middelland-Noord
 • Middelland-Zuid
 • Snel en Polanen
 • Waterrijk
 • Cattenbroek
 • Bedrijventerrein Polanen
 • Harmelen-Noord
 • Harmelen-Zuid
 • Buitengebied Harmelen
 • Putkop
2023 Cyclus CWoerden-West, Kamerik en Kanis
 • Bedrijventerrein
 • Barwoutswaarder
 • Molenvliet-West
 • Molenvliet-Oost
 • Kromwijk
 • Kamerik
 • Kanis
 • Buitengebied Kamerik
2024 Cyclus DBuitengebied Woerden-Oost en Buitengebied Woerden-West
 • Geestdorp
 • Breeveld
 • Rietveld
 • Barwoutswaarder
Vervolgens opnieuw ABCD.

In 6 stappen naar aanplant en vervanging

Het aanplanten en vervangen van bomen gaat niet van de één op de ander dag. Operatie TreeMark doorloopt de volgende stappen om te komen tot een haalbare opgave.

Stap 1: Inventarisatie door boomtechnisch deskundige en gemeentelijk groenbeheerder

Alle slechte bomen worden in beeld gebracht, evenals plekken waar ruimte is voor extra bomen. Er wordt ook gekeken welke lanen in hun geheel vervangen moeten worden.

Stap 2: Inwoners vragen naar hun wensen en ideeën

Inwoners van het deelgebied waar we dat jaar werken, krijgen een oproep om hun wensen en suggesties ten aanzien van bomen aan ons door te geven. Deze input nemen we mee naar stap 3.
Input geven kan overigens doorlopend, ongeacht waar u woont. We houden per gebied een lijst bij die bij de programmering van dat gebied wordt gebruikt.

Stap 3: Programmeren

De wensen en ideeën worden onderzocht om tot een haalbaar programma te komen. Het planten van bomen in een stedelijke (versteende) omgeving is duurder dan het planten van bomen in het buitengebied of in een park. Volledige verharding, intensief gebruik en zwaar verkeer zorgen ervoor dat bomen het moeilijk krijgen. In enkele gevallen is ruimte om bomen tóch op een goede manier aan te planten in de stedelijke omgeving, zoals aan de Emmakade en Haven in Woerden.
Ook houden we rekening met projecten die op stapel staan. Als een gebied binnen afzienbare tijd wordt gerenoveerd, is het zonde om nieuwe bomen te planten. Stationsplein-Zuid vormt een uitzondering; de bomen die hier zijn geplant, staan er tijdelijk. Ze zijn goed verplantbaar!
Als er meer wensen en suggesties zijn dan het budget toelaat, wordt gekeken naar de meerwaarde voor mens, dier en milieu. Plekken waar extra bomen zorgen voor een betere leefomgeving krijgen prioriteit. Denk bijvoorbeeld aan druk bezochte plekken waar het ’s zomers erg heet wordt; de zogenaamde hitte-eilanden.

Stap 4: Voorbereiding plantseizoen: slechte bomen rooien en nieuwe groeiplaatsen inrichten

In de herfst worden slechte bomen verwijderd en worden nieuwe groeiplaatsen ingericht. Operatie TreeMark zet in op kwaliteitsverbetering. Aan de ene kant door een boomsoort te kiezen die goed kan groeien op de locatie en vervolgens goede kwaliteit bomen te bestellen. Aan de andere kant wordt gezorgd voor voldoende groeiruimte en eventueel groeiplaatsverbetering. Met meer onderlinge plantafstand en een voedzame ondergrond kunnen bomen gezond oud worden!

Stap 5: Bomen planten

In de wintermaanden, ongeveer vanaf midden november tot midden maart, worden nieuwe bomen geplant. Dit is de perfecte tijd omdat bomen dan in rust zijn.

Stap 6: Nazorg

Nieuwe bomen krijgen na aanplant 3 jaar nazorg. Ze krijgen ’s zomers extra water en worden goed in de gaten gehouden. Als er bomen uitvallen, worden die vervangen. Als ze 3 jaar oud zijn, wordt het beheer van de bomen overgenomen door de gemeente.

We houden u graag op de hoogte over de voortgang van de projecten. Op deze pagina staan alle activiteiten van TreeMark Woerden.

Aanmelden voor de nieuwsbrief