Sortiment: welke boomsoorten planten we in 2022-2023?

Sortiment: welke boomsoorten planten we in 2022-2023?

De boomsoorten die in de gemeente voorkomen vormen samen het sortiment. Het huidige sortiment van ruim 30.000 bomen bestaat voor 22% uit schietwilgen (Salix alba) die we bijna allemaal kennen als knotwilg. Ook essen (Fraxinus excelsior) vormen met 17% een groot deel van het sortiment, vooral als laanboom in het buitengebied. De gedeelde 3e plek met 4% is voor de zomereik (Quercus robur) en de Canadese populier (Populus x canadensis).
Met een aandeel van meer dan 10% van een bepaalde boomsoort is het wenselijk om aan meer diversiteit te werken. Als er namelijk een ziekte onder een soort uitbreekt, kan die zich met deze aantallen snel verspreiden en kan dat met deze aantallen een enorme impact hebben. Maar vrees niet dat er plotseling een massale vervangingsactie wordt ingezet. Het uitgangspunt van TreeMark Woerden is dat gezonde bomen niet onnodig worden gekapt. Het vervangen van bomen gebeurt pas als de bestaande bomen onherstelbaar ziek worden. Dit was vorig jaar bijvoorbeeld het geval langs de Oudelandseweg.

In het plantseizoen 2022-2023 worden maar liefst 121 verschillende soorten aangeplant. Er is gelet op bomen die als voedingsbron voor bijen en insecten bijdragen aan de biodiversiteit, bomen met een mooie uitstraling zoals bloesem in het voorjaar, bomen die goed groeien in de bebouwde omgeving en er zitten zelfs boomsoorten tussen waarvan u letterlijk de vruchten kunt plukken!
Er worden 120 verschillende boomsoorten geplant die onderverdeeld kunnen worden in 48 verschillende geslachten. Elk geslacht kent namelijk weer ondersoorten zoals bij de berkenboom de ruwe berk (Betula pendula) en de zwarte berk (Betula nigra).


Schematische weergave boomfamilie-geslachten en soorten

Klik hier
Gepubliceerd op
Oct 20, 2022

We houden u graag op de hoogte over de voortgang van de projecten. Op deze pagina staan alle activiteiten van TreeMark Woerden.

Aanmelden voor de nieuwsbrief