Honderden mensen denken mee over bomen in hun buurt

Eind februari kregen de inwoners van Harmelen en van de Woerdense wijken Snel & Polanen en Waterrijk een ansichtkaart in de brievenbus. Hierin werd namens het project TreeMark Woerden de oproep gedaan om mee te denken over het planten of vervangen van bomen.

In cyclus B worden bomen geplant en vervangen in Harmelen en Woerden-Oost. Alle circa 8.000 huishoudens in dit gebied hebben een ansichtkaart ontvangen met de vraag welke wensen en ideeën ze hadden ten aanzien van bomen. De uitkomst is als volgt:

In veel gevallen kwamen de wensen voor extra bomen planten overeen met de kansen die wij zagen. Er is, vooral in Woerden-Oost veel vraag naar het planten van extra bomen. Uit Harmelen komen meer reacties over het vervangen van bomen omdat die volgens inwoners te groot zijn of als overlastboom ervaren worden.
Als mensen al een voorkeur hebben ten aanzien van nieuwe bomen, dan wordt vooral gevraagd naar kleinere bomen, bloesembomen, (knot)wilgen, bomen met ecologische waarde (zoals inheemse bomen) en fruitbomen.

Verzoek om bomen te verwijderen
Ook de wensen ten aanzien van het verwijderen of vervangen van bomen zijn beoordeeld. In de meeste gevallen is er geen sprake van onrechtmatige overlast, en namens TreeMark worden geen gezonde bomen verwijderd. Van bomen die als onveilig ervaren worden, zijn de inspectiegegevens bekeken. Elke boom wordt standaard namelijk om de 3 geïnspecteerd op veiligheid en gebreken. Op basis van de inspectie vindt onderhoud plaats, of wordt een boom verwijderd. Het zou dus niet mogen dat er onveilige bomen staan. Wanneer er toch twijfels zijn, wordt tijdens het veldbezoek nog gekeken en wordt de boom eventueel voorgedragen voor een her-inspectie.
Het gevoel van onveiligheid is voor veel mensen aanleiding om een verzoek tot verwijdering in te dienen bij de gemeente. Dit is echter niet altijd terecht, zo is te zien in De Rijdende Rechter ‘Geen vrinden met de linde’.

Meepraten over het ontwerp
De mogelijke plantplaatsen, de slechte bomen die aan vervanging toe zijn en de input van de inwoners worden nu verwerkt in een voorlopig ontwerp. Hierbij doen we ook voorstellen voor de boomsoort. Het voorlopig ontwerp wordt in juni gedeeld, zodat iedereen kan meekijken. Wanneer er verbetermogelijkheden zijn of als knelpunten worden verwacht, is ruimte voor overleg en aanpassing.

Gepubliceerd op
May 19, 2022

We houden u graag op de hoogte over de voortgang van de projecten. Op deze pagina staan alle activiteiten van TreeMark Woerden.

Aanmelden voor de nieuwsbrief