Definitief ontwerp cyclus C

Na een periode van voorbereiding en afstemming zijn we gekomen tot een definitief ontwerp voor het planten en vervangen van bomen in Kamerik, Kanis en Woerden-West (Molenvliet). Er worden 8 bomen gekapt en in totaal worden 270 nieuwe bomen geplant. Op www.treemark.nl/kaart ziet u de locaties. Het ontwerp is na diverse inspraakrondes goedgekeurd door de gemeente. TreeMark heeft opdracht gekregen voor de uitvoering.

Van kanslocaties naar definitief ontwerp

Het TreeMark team heeft alle mogelijke plantlocaties en suggesties van inwoners onderzocht op haalbaarheid. We kwamen uit op 484 kanslocaties waar in principe een boom geplant kan worden. Deze locaties zijn besproken met inwoners tijdens bewonersavonden op 3 en 4 april. Ook hebben we reacties ontvangen in het online formulier. Op 9 mei zijn de kanslocaties besproken met beheerders van de openbare ruimte en de aannemers die het groenonderhoud uitvoeren.

Naar aanleiding van de besprekingen vielen locaties af vanwege bezwaren, praktische beheerproblemen of toekomstige ontwikkelingen waardoor 397 bomen daadwerkelijk wenselijk en realiseerbaar bleken. Ook werden nieuwe kanslocaties genoemd. Die worden in het archief bewaard voorde volgende cyclus om dan te onderzoeken en voor te leggen aan inwoners en beheerders.

Keuzes maken

Het budget is leidend voor het aantal bomen dat geplant kan worden. Op basis van de kosten per boom moesten we een selectie maken uit de kanslocaties. Om dit te doen, hebben we elke kanslocatie punten gegeven waarin de toegevoegde waarde van de boom voor die plek is uitgedrukt. Een nieuwe boom van de 1e grootte (eindhoogte meer dan 15 meter) in een optimale groeiplaats op een drukbezochte plek met veel hittestress krijgt bijvoorbeeld de hoogste score als er ook nog eens tegels uit gaan en een groenvak wordt ingericht én als aanwonenden deze plek hebben aangedragen. Dit zijn tegelijkertijd de meest kostbare bomen om te planten. Met het planten van deze bomen vergroenen we wel de locaties waar het het meest nodig is.

Zonnepanelen

Voor elke locatie is een schaduwtoets uitgevoerd als er zonnepanelen aanwezig zijn. Het uitgangspunt is dat er bij een gemiddelde zonnestand in de zomermaanden (45°) geen schaduw op de panelen valt als de boom over circa 30 tot 40 jaar zijn eindhoogte heeft bereikt.

Planning

·        In de zomermaanden worden de bomen besteld bij de kwekerij. Wanneer de gewenste soort niet leverbaar is, zoeken we een geschikt alternatief.

·        Na de zomervakantie worden de 8 slechte bomen gekapt en richten we 270 groeiplaatsen in. Op plekken waar de bodem voedselarm is mengen we schimmeldominante compost door de bestaande grond. Op die manier maken we een duurzame groeiplaats waar een boom gezond oud kan worden. Voldoende voeding in de bodem voorkomt bovendien bestratingsopdruk door wortels in de toekomst.

·        Zodra de bomen hun blad verliezen, begint het plantseizoen. Dit zal ongeveer medio november zijn. We streven ernaar om voor de jaarwisseling de nieuwe bomen geplant te hebben. Hiervoor zijn we echter afhankelijk van het weer.

 

Meer informatie en contact

Bij vragen kunt u contact opnemen via info@treemark.nl.

Ons team kijkt ernaar uit om de nieuwe bomen te planten!

Gepubliceerd op
Jul 20, 2023

We houden u graag op de hoogte over de voortgang van de projecten. Op deze pagina staan alle activiteiten van TreeMark Woerden.

Aanmelden voor de nieuwsbrief