Bomen en zonnepanelen: de schaduwtoets

Omdat steeds meer mensen hun eigen zonne-energie opwekken, is bezonning van daken belangrijk. Wanneer er zonnepanelen aanwezig zijn, houden we daar bij het planten van bomen rekening mee.

Bomen zijn ontzettend belangrijk voor de leefomgeving. Ze temperen de hitte, vangen regenwater op, slaan CO2 op en zorgen voor voedsel-, nest- en schuilgelegenheid voor dieren. Bovendien genieten mensen van de rustige uitstraling van bomen en de beleving van de seizoenen. Op gebied van welzijn en gezondheid is het beter wonen in een groene buurt. Zonnepanelen helpen bij de energie-transitie, besparen energiekosten en het plaatsen van zonnepanelen wordt door de overheid gestimuleerd. Het is daarom een puzzel om deze goede zaken te combineren.

De uitgangspunten zijn als volgt:

  • Als de boom ten zuiden of ten westen van de woning komt, voeren we de schaduwtoets uit.
  • Bij aanwezige zonnepanelen wordt rekening gehouden met de eindhoogte van de boom.
    Die mag in de zomermaanden (tussen 1 april en 1 oktober) bij een gemiddelde zonnestand van 45 graden, geen schaduw op het dak werpen.
    Hiervoor geldt de formule: hoogte onderkant zonnepanelen + afstand tot de stam van de boom = maximale eindhoogte van de boom. Zie afbeelding.
  • De eindhoogte die een boom na 30 tot 40 jaar bereikt kunnen we afleiden aan de hand van boomsoort en groeiplaatsinrichting. Hoe beter de groeiplaats is ingericht, hoe beter de boom zal groeien. Een goede groei zorgt voor een sterke, veilige boom die gezond oud kan worden.
  • Bomen staan ten minste 2 meter uit de erfgrens, tenzij het een (historisch) waardevolle structuur betreft. Die blijft gehandhaafd of wordt hersteld.
  • Bij waardevolle structuren (zoals bomenlanen) bepaalt de landschappelijke / historische uitstraling de positie, soort en eindhoogte van de bomen. Zonnepanelen zijn daaraan ondergeschikt.

Tot slot moet gezegd worden dat er systemen zijn die ook bij schaduw, voor een goed rendement zorgen van zonnepanelen, laat u daarom goed adviseren. Ook duurt het minstens 30 jaar voordat een boom volgroeid is en zijn maximale schaduw geeft. In de tussentijd zal de techniek natuurlijk ook niet stil staan. We hopen dat er in de toekomst meer kan met bomen én zonnepanelen! Op naar een groene, duurzame toekomst!

Gepubliceerd op
Aug 24, 2023

We houden u graag op de hoogte over de voortgang van de projecten. Op deze pagina staan alle activiteiten van TreeMark Woerden.

Aanmelden voor de nieuwsbrief