Op weg naar een bomenplan voor uw buurt

Project TreeMark vergroent deomgeving, plant bomen die gezond oud kunnen worden en vervangt slechte bomenwaar het kan. In opdracht van gemeente Woerden richt het project zich dit jaarop Kamerik en Woerden-West (Molenvliet).

Er zijn 577 kanslocaties in beeld gebracht die deels door inwoners zijn aangedragen. Klik op de kaart hiernaast om ze te bekijken.rk.nl/kaart.
Op 3 en 4 april zijn er bijeenkomsten gehouden om inwoners te laten meedenken over het ontwerp. Klik hier voor de presentatie.

Voorlopig ontwerp
Vanuit het project zijn zo’n 1200 kanslocaties in kaart gebracht en onderzocht op haalbaarheid. Bij het onderzoek is gekeken naar de bovengrondse en ondergrondse groeiruimte, de aanwezigheid van zonnepanelen, de verkeersveiligheid en/of er ruimtelijke ontwikkelingen aan zitten te komen. Bijna 500 locaties bleken geschikt voor het planten van nieuwe bomen.
264 bestaande bomen met een slechte conditie en/of beperkte toekomstverwachting zijn ook onderzocht. Deze bomen zijn wel veilig, maar groeien niet meer; ze sterven langzaam af. Op bijna 80 locaties is het mogelijk om deze bomen op dezelfde plek te vervangen. In de andere gevallen kan er geen nieuwe boom geplant worden, bijvoorbeeld door de aanwezigheid van kabels en leidingen of beperkte groeiruimte. Het is dan beter om de bomen, zo lang ze veilig zijn te laten staan, en waar het wel kan in de nabije omgeving alvast extra bomen te planten. Het resultaat van het onderzoek is op de kaart weergegeven.

Definitief ontwerp

Er zal een selectiegemaakt moeten worden, want het planten van bijna 600 bomen is financieel niet haalbaar. Er worden daarom punten gegeven aan bomen op basis van de toegevoegde waarde. Zo worden extra punten gegeven als inwoners graag extra bomen willen op deze locatie, maar ook als:
- Het een locatie met veel hittestress betreft.
- Er een grote boom geplant kan worden.
- De locatie valt binnen een groene structuur.
- De locatie wordt omgevormd van bestrating naar groen.

Na het verwerken van de reacties, wordt berekend hoeveel bomen geplant kunnen worden op basis van de kosten. We nemen hierbij de bomen met de meeste punten mee. De kosten kunnen per groeiplek nogal verschillen, afhankelijk van de boomgrootte, de huidige inrichting en de bodemkwaliteit. Vervolgens worden de boomsoorten gekozen. Er wordt rekening gehouden met vereisten zoals tegen strooizout kunnen en windbestendigheid, de ecologische waarde en de gewenste eindhoogte. Na overleg met de aannemers die het onderhoud van de openbare ruimte verzorgen en de gemeente, wordt in juli het definitieve ontwerp gepresenteerd. De kaart wordt dan bijgewerkt.

De waarde van bomen

Bomen zorgen voor verkoeling, wateropvang, het blad filtert fijnstof, het hout legt CO2vast, bomen bieden leefruimte en voedsel aan insecten, vogels en andere dieren en verfraaien de omgeving. Bomen in de stedelijke omgeving hebben echter niet het eeuwig leven en daarom is het soms ook nodig om bomen te vervangen. In februari hebben alle inwoners van het deelgebied Kamerik en Woerden-West een ansichtkaart ontvangen met de uitnodiging om hun voorkeur door te geven en suggesties te doen voor bomen in hun buurt. Bijna 500 inwoners hebben gereageerd.

We houden u graag op de hoogte over de voortgang van de projecten. Op deze pagina staan alle activiteiten van TreeMark Woerden.

Aanmelden voor de nieuwsbrief