Op weg naar een bomenplan voor uw buurt

Project TreeMark vergroent de omgeving, plant bomen die gezond oud kunnen worden en vervangt slechte bomen waar het kan. In opdracht van gemeente Woerden richt het project zich dit jaar op Kamerik en Woerden-West (Molenvliet).

Bomen zorgen voor verkoeling, wateropvang, het blad filtert fijnstof, het hout legt CO2 vast, bomen bieden leefruimte en voedsel aan insecten, vogels en andere dieren en verfraaien de omgeving.
Bomen in de stedelijke omgeving hebben echter niet het eeuwig leven en daarom is het soms ook nodig om bomen te vervangen. In februari hebben alle inwoners van het deelgebied Kamerik en Woerden-West een ansichtkaart ontvangen met de uitnodiging om hun voorkeur door te geven en suggesties te doen voor bomen in hun buurt. Bijna 500 inwoners hebben gereageerd.

Kanslocaties onderzocht

Nieuwe bomen
Vanuit het project zijn zo’n 700 kanslocaties voor nieuwe bomen in kaart gebracht en onderzocht op haalbaarheid. Vanuit de ansichtkaartenactie zijn ruim 300 suggesties gegeven en ook onderzocht. Deels betrof het dezelfde locaties.
Bij het onderzoek is gekeken naar de bovengrondse en ondergrondse groeiruimte, de aanwezigheid van zonnepanelen, de verkeersveiligheid en of er ruimtelijke ontwikkelingen aan zitten te komen. Bijna 500 locaties bleken geschikt voor het planten van nieuwe bomen.

Bestaande bomen
264 bestaande bomen met een slechte conditie en/of beperkte toekomstverwachting zijn ook onderzocht. Deze bomen zijn wel veilig, maar groeien niet meer; ze sterven langzaam af. In ongeveer de helft van de gevallen is het mogelijk om deze bomen op dezelfde plek te vervangen. In de andere gevallen kan er geen nieuwe boom geplant worden, bijvoorbeeld door de aanwezigheid van kabels en leidingen of beperkte groeiruimte. Het is dan beter om de bomen, zo lang ze veilig zijn te laten staan, en waar het wel kan in de nabije omgeving alvast extra bomen te planten.

Voorlopig ontwerp

Het resultaat van het onderzoek wordt eind maart op kaart weergegeven (www.treemark.nl/kaart). Er zal een selectie gemaakt moeten worden, want het planten van ruim 600 bomen is financieel niet haalbaar.
Er worden daarom punten gegeven aan bomen op basis van de toegevoegde waarde. Zo worden extra punten gegeven als inwoners graag extra bomen willen op deze locatie, maar ook als:
- Het een locatie met veel hittestress betreft.
- Er een grote boom geplant kan worden.
- De locatie valt binnen een groene structuur.
- De locatie wordt omgevormd van bestrating naar groen.

Bijeenkomsten over het bomenplan

Als inwoner vindt u bepaalde locaties voor nieuwe bomen wellicht zeer wenselijk, of juist niet. Ook heeft u wellicht vragen over bomen. We gaan graag in gesprek om het programma te bespreken en uw vragen te beantwoorden. Kom daarvoor naar één van de bijeenkomsten over bomen in uw buurt.
Het programma begint met een plenaire presentatie. Vervolgens wordt het Voorlopig Ontwerp in kleinere groepen besproken met een projectmedewerker.

Voor de organisatie van de bijeenkomsten vragen we u zich aan te melden.
Wanneer het maximum aantal deelnemers is bereikt, vragen we u op een ander moment te komen of
digitaal te reageren (uiterlijk 15 april).

Molenvliet

Vanwege het grote aantal vooraanmeldingen worden er 2 rondes gehouden.
Datum: Maandag 3 april
Locatie: Raadszaal van het gemeentehuis
Ronde 1: 19:00-20:15 uur (inloop vanaf 18:45) – aanmelden
Ronde 2: 20:30-21:45 uur (inloop vanaf 20:15) – aanmelden

Kamerik

Datum: Dinsdag 4 april
Locatie: De Schulenburch
Tijd: 20:00-21:30 (inloop vanaf 19:45) – aanmelden

Definitief ontwerp

Na het verwerken van de reacties, wordt berekend hoeveel bomen geplant kunnen worden op basis van de kosten. We nemen hierbij de bomen met de meeste punten mee. De kosten kunnen per groeiplek nogal verschillen, afhankelijk van de boomgrootte, de huidige inrichting en de bodemkwaliteit. Vervolgens worden de boomsoorten gekozen. Er wordt rekening gehouden met vereisten zoals tegen strooizout kunnen en windbestendigheid, de ecologische waarde en de gewenste eindhoogte. Na overleg met de aannemers die het onderhoud van de openbare ruimte verzorgen en de gemeente, wordt in juli het definitieve ontwerp gepresenteerd. De kaart wordt dan bijgewerkt.

We houden u graag op de hoogte over de voortgang van de projecten. Op deze pagina staan alle activiteiten van TreeMark Woerden.

Aanmelden voor de nieuwsbrief